Ondersteuning en klachtentopic van Red Star Casino

8,564
bekeken
125
antwoorden
Laatste post geleden 10 maanden geleden door Berks
Red Star Casino
 • Gestart door
 • Red Star Casino
 • Netherlands Casino Rep 9
 • laatste activiteit 1 jaar geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • Buran Casino Ontvang 100 gratis spins als u in totaal 700 EUR inzet Zet € 100 in op de kwalificerende aanbieder en ontvang 20 gratis spins . Zet € 300 extra in en ontvang nog eens 30 gratis...

  Lees

  Buran Casino-promoties

  1 545
  2 maanden geleden
 • Hallo, bij mijn laatste stap om lid te worden van het nieuwe FUNCLUB CASINO, vragen ze om mijn ''OTP'' Ik heb geen idee wat ze willen dat ik in die ruimte plaats! EERSTE KEER OOIT VRAAG IK DIT... ALS...

  Lees

  NIEUW FUNCLUB CASINO

  3 1.07 K
  2 maanden geleden
 • Exclusief voor ThorCasino - Eerste stortingsbonus Alleen nieuwe spelers - Geen VS! 130% tot € 200 Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze link , hun e-mail verifiëren, naar...

  Lees

  Exclusieve inschrijfbonus van ThorCasino

  1 2.3 K
  2 maanden geleden

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hello everyone,

  I am Nina, manager of Red Star Casino.  

  I'm here if you have any questions or need any help at Red Star - feel free to contact me about that. Also, I would appreciate any feedback, we do care about your opinion and value players' feedback, and I hope you will enjoy your time at our casino.

  Cheers,
  Nina

   

   

  Dag iedereen,

  Ik ben Nina, manager van Red Star Casino .

  Ik ben hier als je vragen hebt of hulp nodig hebt bij Red Star. Neem gerust contact met mij op. Ook zou ik elke feedback op prijs stellen. Wij geven om uw mening en waarderen de feedback van spelers, en ik hoop dat u zult genieten van uw tijd in ons casino.

  Proost,
  Nina

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Welcome on board Nina wink

  Welkom aan boord Nina wink

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Welcome, Nina! 

  We are happy you have joined our forum! heart

  Welkom, Nina!

  We zijn blij dat je lid bent geworden van ons forum! heart

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hi, Nina!

  Welcome to LCB forum. Hope you'll have a great time with us! smiley

  Hallo, Nina!

  Welkom op het LCB-forum. Ik hoop dat je een geweldige tijd bij ons zult hebben! smiley

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hello Nina and welcome on board!  thumbs_up

  Hallo Nina en welkom aan boord! thumbs_up

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hi Nina,

  It's nice to have you here! :)

  Hallo Nina,

  Het is leuk om je hier te hebben! :)

 • Origineel English Vertaling Dutch

  recently I am a client of red star, very fast verification and retirement, very happy for the moment

  onlangs ben ik een klant van rode ster, zeer snelle verificatie en pensionering, momenteel erg blij

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hello nina. your casino has banning me for multi accounting which im not and i have all the documents to proof. When i try to reach security departments they  just dont answer me. the only email i got from them was like "you are multi accounting. you re account is closed and the decision is final". And im suposed to stand here and say goodbye to all the money i had in my account knowing i have no more accounts in redstar? can you please help me? my ID on redstar casino is "achiga". The security department just doesnt answer me. They dont even give me the chance to prove myself. Of course this only happened the moment ive asked for a withdrawl. Never when i was making the deposits... 

  Hallo Nina. Uw casino heeft mij verbannen voor multi-accounting, wat ik niet ben en ik heb alle documenten om te bewijzen. Als ik de beveiligingsafdelingen probeer te bereiken, antwoorden ze me gewoon niet. de enige e-mail die ik van hen kreeg was als "u heeft meerdere accounts, uw account is gesloten en de beslissing is definitief". En ik zou hier moeten staan en afscheid moeten nemen van al het geld dat ik op mijn rekening had, wetende dat ik geen rekeningen meer heb bij Redstar? kan je me alsjeblieft helpen? mijn ID bij redstar casino is "achiga". De beveiligingsafdeling geeft mij gewoon geen antwoord. Ze geven me niet eens de kans om mezelf te bewijzen. Natuurlijk gebeurde dit pas op het moment dat ik om uitbetaling vroeg. Nooit toen ik de stortingen deed...

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Sorry to hear that. We're going to notify the casino rep. Keep you posted. 

  Sorry om dat te horen. We gaan de vertegenwoordiger van het casino op de hoogte stellen. Houden u op de hoogte.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hello. The thing is you used exactly the same Skrill which was previously used for another 4 (four) previously closed accounts. Regards, Nina RedStar

  Hallo. Het punt is dat je precies dezelfde Skrill hebt gebruikt die eerder werd gebruikt voor nog eens 4 (vier) eerder gesloten accounts. Groeten, Nina RedStar

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Yes me and my husband use the same skrill account. But we have never had problems with that in any other poker site. The site's terms and conditions dont mention anything about that being forbidden. Is it? 

  Ja, ik en mijn man gebruiken hetzelfde skrill-account. Maar daar hebben we bij geen enkele andere pokersite problemen mee gehad. De algemene voorwaarden van de site vermelden er niets over dat dit verboden is. Is het?

 • Origineel English Vertaling Dutch
  achiga wrote:

  Yes me and my husband use the same skrill account. But we have never had problems with that in any other poker site. The site's terms and conditions dont mention anything about that being forbidden. Is it?

  Hi Achiga

  The key word the rep was mentioning : "You used exactly the same Skrill which was previously used for another 4 (four) previously closed accounts" - basically accusing you from creating multiple account and those said accounts was closed and you open another one.

  I am sure the casino will need to provide evidence to the LCB mods to verify and then a decision is made from their whether you guilty or not.

  Achiga schreef:

  Ja, ik en mijn man gebruiken hetzelfde skrill-account. Maar daar hebben we bij geen enkele andere pokersite problemen mee gehad. De algemene voorwaarden van de site vermelden er niets over dat dit verboden is. Is het?

  Hallo Achiga

  Het sleutelwoord dat de vertegenwoordiger noemde: "Je gebruikte precies dezelfde Skrill die eerder werd gebruikt voor nog eens 4 (vier) eerder gesloten accounts" - waarbij je in feite werd beschuldigd van het aanmaken van meerdere accounts en die genoemde accounts werden gesloten en je opent een nieuwe.

  Ik ben er zeker van dat het casino bewijs moet leveren aan de LCB-mods om dit te verifiëren en dan wordt er een beslissing genomen of je schuldig bent of niet.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  It was fifth account that was trying to use the same Skrill

  Red Star Casino terms

  (17. Forfeiture, Account Closure and Confiscation)

  Het was het vijfde account dat dezelfde Skrill probeerde te gebruiken

  Voorwaarden van Red Star Casino

  (17. Verbeurdverklaring, sluiting van accounts en inbeslagname)

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Please let us know how to provide you with the evidences. Thanks

  Laat ons weten hoe we u de bewijsstukken kunnen bezorgen. Bedankt

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I only created 1 single account in their site. Im sure no one in the world, not even the people who live with me, have access to my documents to validate an account under my name. Of course anyone can use my name but thats not my problem if the site accepts players without validation. 

  Ik heb slechts één account op hun site aangemaakt. Ik weet zeker dat niemand ter wereld, zelfs niet de mensen die bij mij wonen, toegang hebben tot mijn documenten om een account onder mijn naam te valideren. Natuurlijk kan iedereen mijn naam gebruiken, maar dat is niet mijn probleem als de site spelers zonder validatie accepteert.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  @MelissaN

  @MelissaN

 • Origineel English Vertaling Dutch

  On top of that, how can you accept my many, many deposits (with the same skrill account) without any complaint and just block me (and keep my money) the moment i try to withdraw some money? Funny huh? 

  Bovendien, hoe kun je mijn vele, vele stortingen (met dezelfde skrill-rekening) zonder enige klacht accepteren en me gewoon blokkeren (en mijn geld behouden) op het moment dat ik wat geld probeer op te nemen? Grappig hè?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Nina is going to provide us with the evidence of multiple accounts. We will let you know as soon as we hear from her. 

  Nina gaat ons het bewijsmateriaal van meerdere accounts bezorgen. Zodra we iets van haar horen, laten we het u weten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Thanks for your attention. Any evidence they might provide is pure speculation. Please let me know so i can proof otherwise

  Bedankt voor uw aandacht. Elk bewijs dat ze kunnen leveren is pure speculatie. Laat het me weten, zodat ik het tegendeel kan bewijzen

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Dear achiga,

  Nina showed us the evidence that you created multiple accounts at their casino. With that said, you broke casino T&C. Creating multiple accounts is strictly forbidden at any casino. There's nothing further we can do for you. 

  Beste Achiga,

  Nina liet ons het bewijs zien dat je meerdere accounts bij hun casino hebt aangemaakt. Dat gezegd hebbende, heb je de casinovoorwaarden overtreden. Het aanmaken van meerdere accounts is ten strengste verboden in elk casino. Wij kunnen verder niets voor u doen.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  But thats the thing... I did not. Someone whithin my household might have but not me... Theres nothing in the T&C that mention we cant play if someone in your house (where 10 more people live) created multiple accounts. The thing is she cant proof it was me. No other account could possibly be validated under my name and citizen s ID... If they dont want me to play there that's fine by me. But why dont they give me my money? I made multiple deposits and they only blocked the account the moment ive tried to withdraw. The money its mine i didnt steal it... They re stealing it.... 

  Maar dat is het punt... Dat deed ik niet. Iemand binnen mijn huishouden heeft dat misschien wel, maar ik niet... Er staat niets in de algemene voorwaarden dat vermeldt dat we niet kunnen spelen als iemand in jouw huis (waar nog 10 mensen wonen) meerdere accounts heeft aangemaakt. Het punt is dat ze niet kan bewijzen dat ik het was. Geen enkel ander account kan worden gevalideerd onder mijn naam en burger-ID... Als ze niet willen dat ik daar speel, vind ik dat prima. Maar waarom geven ze mij mijn geld niet? Ik heb meerdere stortingen gedaan en ze hebben de rekening pas geblokkeerd op het moment dat ik probeerde op te nemen. Het geld is van mij, ik heb het niet gestolen... Zij stelen het...

 • Origineel English Vertaling Dutch
  achiga wrote:

  But thats the thing... I did not. Someone whithin my household might have but not me... Theres nothing in the T&C that mention we cant play if someone in your house (where 10 more people live) created multiple accounts. The thing is she cant proof it was me. No other account could possibly be validated under my name and citizen s ID... If they dont want me to play there that's fine by me. But why dont they give me my money? I made multiple deposits and they only blocked the account the moment ive tried to withdraw. The money its mine i didnt steal it... They re stealing it....

  Well let's be honest whether it was someone in your household or not they also have terms that state which is general accross all casinos 

  Only once account per IP and House Hold.

  So there is nothing that can be done. 

  Achiga schreef:

  Maar dat is het punt... Dat deed ik niet. Iemand binnen mijn huishouden heeft dat misschien wel, maar ik niet... Er staat niets in de algemene voorwaarden dat vermeldt dat we niet kunnen spelen als iemand in jouw huis (waar nog 10 mensen wonen) meerdere accounts heeft aangemaakt. Het punt is dat ze niet kan bewijzen dat ik het was. Geen enkel ander account kan worden gevalideerd onder mijn naam en burger-ID... Als ze niet willen dat ik daar speel, vind ik dat prima. Maar waarom geven ze mij mijn geld niet? Ik heb meerdere stortingen gedaan en ze hebben de rekening pas geblokkeerd op het moment dat ik probeerde op te nemen. Het geld is van mij, ik heb het niet gestolen... Zij stelen het...

  Laten we eerlijk zijn, of het nu iemand in uw huishouden was of niet, ze hebben ook voorwaarden die algemeen zijn voor alle casino's

  Slechts één account per IP en House Hold.

  Er kan dus niets gedaan worden.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  We asked them to give you back your deposits. Let's see what they are going to say. 

  We hebben hen gevraagd uw aanbetalingen terug te geven. Laten we eens kijken wat ze gaan zeggen.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Thank you very much

  Hartelijk dank

 • Origineel English Vertaling Dutch

  The issue here is that some areas in the world share same IP over multiple household and appartments etc. There are areas where hundreds+ people all share the same IP. There are the vpn's some have all the data go through the same IP address that make them run incognito but under the same IP, everyone using that vpn so if different people from different places in the world use that vpn they will all have the same IP etc. This whole thing is a complete scam. Casinos should have an option for the player to verify if another account is created with same IP. Everytime you register/log in have the option to click and verify IP to be sure. Casinos avoid players knowing that information so they can keep scamming people all over the place.

  On top it means that if they can prove all this, then they can also prove who you are, that your deposit methods are yours, they know all this so it means all the verification procedures and the rest are all pure bullshit made to fraud players. One way or another the casinos are scamming players.

  Het probleem hier is dat sommige gebieden in de wereld hetzelfde IP-adres delen over meerdere huishoudens en appartementen enz. Er zijn gebieden waar honderden+ mensen allemaal hetzelfde IP-adres delen. Er zijn vpn's, sommige hebben alle gegevens via hetzelfde IP-adres waardoor ze incognito werken, maar onder hetzelfde IP-adres, iedereen gebruikt die vpn, dus als verschillende mensen van verschillende plaatsen in de wereld die vpn gebruiken, hebben ze allemaal hetzelfde IP-adres etc. Deze hele zaak is een complete oplichterij. Casino's moeten een optie hebben voor de speler om te verifiëren of er een ander account is aangemaakt met hetzelfde IP-adres. Elke keer dat u zich registreert/inlogt, heeft u de mogelijkheid om op te klikken en het IP-adres voor de zekerheid te verifiëren. Casino's vermijden dat spelers die informatie kennen, zodat ze overal mensen kunnen blijven oplichten.

  Bovendien betekent het dat als ze dit allemaal kunnen bewijzen, ze ook kunnen bewijzen wie je bent, dat jouw stortingsmethoden van jou zijn, ze weten dit allemaal, dus het betekent dat alle verificatieprocedures en de rest allemaal pure onzin zijn, gemaakt om spelers te frauderen . Op de een of andere manier zijn de casino's spelers aan het oplichten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Do you have any reply from them regarding the money on my account? 

  Heeft u enig antwoord van hen over het geld op mijn rekening?

 • Origineel English Vertaling Dutch
  achiga wrote:

  Do you have any reply from them regarding the money on my account?

  The casino rep should post their decision here. 

  Achiga schreef:

  Heeft u enig antwoord van hen over het geld op mijn rekening?

  De casinovertegenwoordiger moet zijn beslissing hier posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hello there. The player above created five accounts during the last two years which is easily tracked using the same Skrill account. Skrill account belongs to his very first account which was created and closed in 2017. He took poker and casino bonuses for all five accounts. 

  We must verify player accounts only after their deposits reach 2000 EUR/USD. Before this limit has been reached, verification and security check is made selectively. Before this last account was checked and Skrill connection was detected both deposits and withdrawals proceed normally.

  There's nothing further we can do and this is our final decision.

  Hallo daar. De speler hierboven heeft de afgelopen twee jaar vijf accounts aangemaakt, die gemakkelijk te volgen zijn met hetzelfde Skrill-account. Het Skrill-account behoort tot zijn allereerste account dat in 2017 werd aangemaakt en gesloten. Hij ontving poker- en casinobonussen voor alle vijf de accounts.

  We moeten spelersaccounts pas verifiëren nadat hun stortingen 2000 EUR/USD hebben bereikt. Voordat deze limiet is bereikt, wordt selectief verificatie en veiligheidscontrole uitgevoerd. Voordat dit laatste account werd gecontroleerd en de Skrill-verbinding werd gedetecteerd, verliepen zowel stortingen als opnames normaal.

  We kunnen verder niets doen en dit is onze uiteindelijke beslissing.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  So you assume someone is creating multiple accounts because they use the same skrill account? Where does it say it is forbidden? And its just stupid for you to try to say i created multiple accounts because of the bonus because i didn't even accept your casino bonus after my first deposit. I played with my own money. As i said before i used my husband's skrill account because we both have money there and its the only one we have with a mastercard. So all of your evidence is pure speculation and a nice way to steal money from players. I didnt do anything to break your t&c's and the fact you mention and lied about the bonus is the proof.  If you weren't acting in bad faith you should have no problem giving me the money in my account and then if you really dont want me to play there ok, close my account... 

  Dus je gaat ervan uit dat iemand meerdere accounts aanmaakt omdat hij hetzelfde skrill-account gebruikt? Waar staat dat het verboden is? En het is gewoon stom van je om te zeggen dat ik meerdere accounts heb aangemaakt vanwege de bonus, omdat ik je casinobonus niet eens heb geaccepteerd na mijn eerste storting. Ik speelde met mijn eigen geld. Zoals ik al eerder zei, heb ik de skrill-rekening van mijn man gebruikt omdat we daar allebei geld hebben en het de enige is die we hebben met een mastercard. Al je bewijsmateriaal is dus pure speculatie en een leuke manier om geld van spelers te stelen. Ik heb niets gedaan om uw algemene voorwaarden te schenden en het feit dat u over de bonus vermeldt en loog, is het bewijs. Als je niet te kwader trouw handelde, zou het geen probleem moeten zijn om mij het geld op mijn rekening te geven. Als je dan echt niet wilt dat ik daar speel, sluit dan mijn account...

 • Origineel English Vertaling Dutch

  made a deposit international ky Bitcoin..once they credited it it was 51 seconded before midnight on a Friday night on their end but past that time on my end and they refuse to credit me the weekend reload bonus be wise if 51 seconds descrepency.between being a Friday and a saturday.its such an irrelevant issue but they refuse as they have hundreds before.my brother spend half a million rand in one Saturday afternoon at this casino and they refused him a bonus afterwards can u imagine the disgusting manners this displays.anyway they list his business, and two other accounts as a result of this poor sad attitude.as they will lose mine too as a result of not having any common sense or business understanding.its impossible to contact management to show them what idiots represent them because the screen all emails.its deplorable and insulting it's bolloidy offensive too.my a count is MARCYMARC .if there is even a rep here I implore you to rectify this

  Here you can post any questions and complaints directly to the Casino Representative.

  Headline back forum landing default 

  Back to list

  Search forum

  Start new topic in Direct Casino Support

  * Subject

  redstar really are pathetic,this is not the first time but more like the 100th time I've had hassles from the supporting staff they are by far the worst agents on any casino online anywhere.they are so pathetic like like children and they are rude unhelpful and should not have this job.its obvious they own some share in this casino because what fool would hire morons like this to represent their business.this is such a pathetic issue I'm embarrassed to even post but I want ppl to see the idiocracy employed here.i made a deposit internationally Bitcoin..once they credited it it was 51 seconded before midnight on a Friday night on their end but past that time on my end and they refuse to credit me the weekend reload bonus be wise if 51 seconds descrepency.between being a Friday and a saturday.its such an irrelevant issue but they refuse as they have hundreds before.my brother spend half a million rand in one Saturday afternoon at this casino and they refused him a bonus afterwards can u imagine the disgusting manners this displays.anyway they list his business, and two other accounts as a result of this poor sad attitude.as they will lose mine too as a result of not having any common sense or business understanding.its impossible to contact management to show them what idiots represent them because the screen all emails.its deplorable and insulting it's bolloidy offensive too.my a count is MARCYMARC .if there is even a rep here I implore you to rectify this

  heeft een internationale storting gedaan met Bitcoin. Zodra ze het hadden gecrediteerd, was het 51 seconden voor middernacht op een vrijdagavond aan hun kant, maar voorbij die tijd aan mijn kant en ze weigeren mij de weekendherlaadbonus te crediteren, wees verstandig als 51 seconden descrepency.between het is een vrijdag en een zaterdag. het is zo'n irrelevante kwestie, maar ze weigeren zoals ze er al honderden hebben gedaan. Mijn broer gaf op een zaterdagmiddag een half miljoen rand uit in dit casino en ze weigerden hem daarna een bonus. Kun je je de walgelijke manieren voorstellen die dit vertoont? hoe dan ook, ze vermelden zijn bedrijf, en twee andere accounts als resultaat van deze arme droevige houding. omdat ze de mijne ook zullen verliezen als gevolg van het ontbreken van enig gezond verstand of zakelijk inzicht. Het is onmogelijk om contact op te nemen met het management om hen te laten zien wat idioten vertegenwoordigen ze omdat het scherm allemaal e-mails bevat. Het is betreurenswaardig en beledigend, het is ook aanstootgevend. Mijn telling is MARCYMARC. Als er hier zelfs maar een vertegenwoordiger is, smeek ik je om dit recht te zetten

  Hier kunt u eventuele vragen en klachten rechtstreeks aan de Casinovertegenwoordiger stellen.

  Kop terug forum landing standaard

  Terug naar lijst

  Zoekforum

  Start een nieuw onderwerp in Direct Casino Support

  * Onderwerp

  Redstar is echt zielig, dit is niet de eerste keer, maar meer de 100ste keer dat ik gedoe heb gehad met het ondersteunend personeel. Ze zijn veruit de slechtste agenten in welk online casino dan ook. Ze zijn zo zielig als kinderen en ze zijn onbeleefd nutteloos en zou deze baan niet moeten hebben. Het is duidelijk dat ze een aandeel in dit casino bezitten, want welke dwaas zou zulke idioten inhuren om hun bedrijf te vertegenwoordigen. Dit is zo'n zielige kwestie. Ik schaam me ervoor om zelfs maar te posten, maar ik wil dat mensen de hier wordt idioterie gebruikt. Ik heb internationaal Bitcoin gestort. Zodra ze het hadden gecrediteerd, werd het 51 voor middernacht op een vrijdagavond aan hun kant gedetacheerd, maar voorbij die tijd aan mijn kant en ze weigeren mij de weekendherlaadbonus te crediteren, wees verstandig als 51 seconden descrepency. tussen een vrijdag en een zaterdag. het is zo'n irrelevante kwestie, maar ze weigeren omdat ze er al honderden hebben gehad. Mijn broer gaf een half miljoen rand uit op een zaterdagmiddag in dit casino en ze weigerden hem daarna een bonus, kun je je dat voorstellen? dit getuigt van walgelijke manieren. Hoe dan ook, ze vermelden zijn bedrijf, en twee andere accounts als gevolg van deze slechte, trieste houding. Omdat ze de mijne ook zullen verliezen als gevolg van het ontbreken van enig gezond verstand of zakelijk inzicht. Het is onmogelijk om contact op te nemen met het management om dit te laten zien ze welke idioten hen vertegenwoordigen, omdat het scherm allemaal e-mails bevat. Het is betreurenswaardig en beledigend, het is ook belachelijk aanstootgevend. Mijn telling is MARCYMARC. Als er hier zelfs maar een vertegenwoordiger is, smeek ik je om dit recht te zetten

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Sorry to hear about your experience, ghostpop. The casino rep hs been notified. Keep an eye on this topic. 

  Sorry om te horen over je ervaring, ghostpop. De casinovertegenwoordiger is op de hoogte gebracht. Houd dit onderwerp in de gaten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  thanks Melissa for posting this here I'm not familiar with the forum but I don't think the rep is even around as I've heard nothing from her,and I know ppl - family and friends who have had no  joy from her either in earlier times with disputes.Basically I made a bitcoin deposit early Saturday morning calculating the time zone difference so that the transaction would fall on Saturday at their end so as to qualify for a match bonus sat and suns only.well suffice to say that it was 51 seconds early and they classified it as a friday deposit.. now there have been hundreds of incidences with this casino relative to this kind of thing...ie bitcoin deposits are always much more short when credited here than other places they take massive chunks and then you fall short of the minimum requirement for bonuses etc same with time  difference no matter when it clears the blockchain it's added whenever they want but that's not this issue today ..today it's about 51 seconds in international time difference via bitcoin deposit....the deplorable and disgusting attitude and temperament these people have when it's time to deny your bonus etc is the worst I've ever witnessed anywhere ever in all my life.they are rude.ignorant.offensive insulting .they mock u and are completely unhelpful unaccommodating unfriendly.they are bad mannered and unprofessional and  how anyone can have this mob representing thier casino can only be the same and I assume so because they don't reply either tob emails.sercurity and management simply don't reply or probably don't receive in the first place ....my brother lost half a million rand  which is about 30K euros in one Saturday afternoon....theses people refused him a bonus afterwards not even a 10% cashback which they have but on a monday.only...instead were rude and unfriendly to him....he could have bought a house with that money and they mocked him and basically told him to runm along which he did and wisely so....others have left as a result but they don't care and what I can't fathom is the tens of thousands of euros in future business they throw away and lose forever  because of their attitude and unwillingness  to bend any written line no matter how small to accommodate big spenders.and are more than happy to see you go ....like children who don't understand things I know casino s make millions but who wants to throw that kind of money away.....anyway I will have to remove my business too and I hope to reach somebody  with this  because it's a lot different experience ng it than reading it on a forum the point is you just don't treat pppl this way especially when I taking their money ......I'll just post my last chat with them just do you can see how a moron could do better.....ps this is my brothers LCB account my REDSTAR CASINO ACCOUNT IS     "MARCYMARthank you

  here is the last this morning with Zelder.

  equally as bad is Mark Lisa  and Irina

  Chat Transcript with marc harris harris (marcymarc)
  Chat started on 13 Sep 2020, 07:19 AM (GMT+0)
  (07:19:45) *** marc harris harris (marcymarc) joined the chat ***
  (07:19:45) marc harris harris (marcymarc): can I have the mission reload for my last deposit please.and I've written to everybody.msnager security support and Nina at LCB...so please credit it and please do not be so rude as to switch off my live chat agsin
  (07:20:21) *** Zelder joined the chat ***
  (07:21:14) marc harris harris (marcymarc): 12.14 ero
  (07:21:29) Zelder: Hello No Mission reload bonus can be claimed only for a deposit on weekends, your deposit was 11 September (Friday). September 12 and 13 $10 (10€/700₽/60¥/₴300) SEPTEMBER2 https://www.redstarcasino.eu/promotions/reload
  (07:22:45) marc harris harris (marcymarc): look that's a time difference and we talking less than one minute what is wrong with you ppl it's international and it's less than 60 seconds so can't overlook 51 seconds really I mean my God can't u make an exception for 51 seconds difference
  (07:23:09) marc harris harris (marcymarc): why is always z battle to get a bonus but I don't compliant stcsl the deposits
  (07:23:21) marc harris harris (marcymarc): deposits ok but bonus no way
  (07:23:38) marc harris harris (marcymarc): we talking one minute zelder does it really make s difference
  (07:24:08) marc harris harris (marcymarc): honestly what difference does it make cos it's one minute early than 12 midnight so shat
  (07:24:18) marc harris harris (marcymarc): come on man be Fair
  (07:24:55) Zelder: Do you have other questions to us?
  (07:25:11) marc harris harris (marcymarc): yes will I credit it please
  (07:25:30) Zelder: No
  (07:26:02) marc harris harris (marcymarc): thank you
  (07:26:34) marc harris harris (marcymarc): very kind very helpful very friendly very accommodating and such a good attitude and good manners
  (07:26:44) marc harris harris (marcymarc): thank you very much kind sir
  (07:26:52) Zelder: You are welcome.
  (07:26:57) Zelder: Please contact us if you will have any questions. Good bye!
  (07:31:03) *** Zelder left the chat ***
  (07:33:46) *** marc harris harris (marcymarc) left the chat

  attached bitcoin transactions showing times

  bedankt Melissa voor het plaatsen van dit hier. Ik ben niet bekend met het forum, maar ik denk niet dat de vertegenwoordiger er zelfs is, aangezien ik niets van haar heb gehoord, en ik ken mensen - familie en vrienden die ook geen vreugde van haar hebben gehad in vroegere tijden met geschillen. Eigenlijk heb ik zaterdagochtend vroeg een bitcoin-storting gedaan, waarbij ik het tijdzoneverschil berekende, zodat de transactie op zaterdag aan het einde zou vallen om in aanmerking te komen voor een matchbonus, alleen zaterdag en zon. Het volstaat te zeggen dat het was 51 seconden te vroeg en ze classificeerden het als een vrijdagstorting. Nu zijn er honderden incidenten geweest met dit casino in verband met dit soort dingen... dat wil zeggen dat bitcoin-stortingen altijd veel korter zijn als ze hier worden bijgeschreven dan op andere plaatsen waar ze massaal worden opgenomen chunks en dan voldoe je niet aan de minimumvereiste voor bonussen enz. Hetzelfde geldt voor het tijdsverschil, ongeacht wanneer de blockchain wordt gewist, het wordt toegevoegd wanneer ze maar willen, maar dat is dit probleem vandaag niet. Vandaag is het ongeveer 51 seconden in internationaal tijdsverschil via bitcoin-storting. ...de betreurenswaardige en walgelijke houding en het temperament dat deze mensen hebben als het tijd is om je bonus te weigeren enz. is de ergste die ik ooit in mijn hele leven heb gezien. Ze zijn onbeleefd. Onwetend. Beledigend. Ze bespotten je en zijn dat ook. volkomen nutteloos, niet meegaand, onvriendelijk. ze zijn slecht gemanierd en onprofessioneel en hoe iemand deze menigte kan hebben die zijn casino vertegenwoordigt, kan alleen maar hetzelfde zijn en ik neem aan van wel omdat ze ook niet reageren op e-mails. Beveiliging en management antwoorden eenvoudigweg niet of waarschijnlijk in de eerste plaats niet ontvangen....mijn broer verloor een half miljoen rand, dat is ongeveer 30.000 euro op een zaterdagmiddag....deze mensen weigerden hem achteraf een bonus, niet eens een cashback van 10% die ze hebben, maar op een maandag. alleen... in plaats daarvan waren ze onbeleefd en onvriendelijk tegen hem... hij had met dat geld een huis kunnen kopen en ze bespotten hem en vertelden hem feitelijk dat hij moest rennen, wat hij deed en wijselijk ook... anderen hebben dat gedaan als resultaat achtergelaten, maar het kan ze niets schelen en wat ik niet kan doorgronden zijn de tienduizenden euro's aan toekomstige zaken die ze weggooien en voor altijd verliezen vanwege hun houding en onwil om welke geschreven lijn dan ook te buigen, hoe klein ook grote spenders. en ik ben meer dan blij om je te zien gaan... als kinderen die dingen niet begrijpen. Ik weet dat casino's miljoenen verdienen, maar die dat soort geld willen weggooien... hoe dan ook, ik zal moeten verwijder ook mijn bedrijf en ik hoop iemand hiermee te bereiken, omdat het een heel andere ervaring is dan het lezen ervan op een forum. Het punt is dat je mensen gewoon niet op deze manier behandelt, vooral niet als ik hun geld aanneem...... Ik zal gewoon mijn laatste chat met hen posten, zodat je kunt zien hoe een idioot het beter zou kunnen doen... ps dit is het LCB-account van mijn broers, mijn REDSTAR CASINO-ACCOUNT IS "MARCYMARdank je

  hier is de laatste vanochtend met Zelder.

  net zo slecht zijn Mark Lisa en Irina

  Chattranscriptie met Marc Harris Harris (Marcymarc)
  Chat gestart op 13 september 2020, 07:19 AM (GMT+0)
  (07:19:45) *** Marc Harris Harris (Marcymarc) is lid geworden van de chat ***
  (07:19:45) marc harris harris (marcymarc): mag ik de missie herladen voor mijn laatste storting alstublieft. en ik heb naar iedereen geschreven. msnager beveiligingsondersteuning en Nina bij LCB... dus crediteer het alstublieft en alstublieft wees niet zo onbeleefd om mijn livechat agsin uit te schakelen
  (07:20:21) *** Zelder is lid geworden van de chat ***
  (07:21:14) Marc Harris Harris (Marcymarc): 12.14 uur
  (07:21:29) Zelder: Hello No Mission herlaadbonus kan alleen in het weekend worden geclaimd voor een storting, je storting was op 11 september (vrijdag). 12 en 13 september $10 (10€/700₽/60¥/₴300) SEPTEMBER2 https://www.redstarcasino.eu/promotions/reload
  (07:22:45) marc harris harris (marcymarc): kijk, dat is een tijdsverschil en we praten minder dan een minuut, wat is er mis met je ppl, het is internationaal en het is minder dan 60 seconden, dus ik kan 51 seconden niet over het hoofd zien, eigenlijk bedoel ik Mijn God, je kunt geen uitzondering maken voor 51 seconden verschil
  (07:23:09) marc harris harris (marcymarc): waarom is het altijd een strijd om een bonus te krijgen, maar ik voldoe niet aan de stortingen
  (07:23:21) marc harris harris (marcymarc): stortingen oké, maar bonus absoluut niet
  (07:23:38) marc harris harris (marcymarc): we praten over één minuut zelder, maakt het echt een verschil
  (07:24:08) marc harris harris (marcymarc): eerlijk gezegd, wat maakt het uit, want het is een minuut te vroeg dan middernacht, dus shat
  (07:24:18) marc harris harris (marcymarc): kom op man, wees eerlijk
  (07:24:55) Zelder: Heeft u nog vragen aan ons?
  (07:25:11) marc harris harris (marcymarc): ja, zal ik het alstublieft crediteren
  (07:25:30) Zelder: Nee
  (07:26:02) Marc Harris Harris (Marcymarc): dank je
  (07:26:34) marc harris harris (marcymarc): erg aardig erg behulpzaam erg vriendelijk erg meegaand en zo'n goede houding en goede manieren
  (07:26:44) marc harris harris (marcymarc): hartelijk dank, meneer
  (07:26:52) Zelder: Graag gedaan.
  (07:26:57) Zelder: Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft. Tot ziens!
  (07:31:03) *** Zelder heeft de chat verlaten ***
  (07:33:46) *** Marc Harris Harris (Marcymarc) verliet de chat

  bijgevoegde bitcoin-transacties met tijden

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Thanks for sharing this, ghostpop.

  The casino rep has already been notified. Keep you posted. 

  Bedankt dat je dit deelt, Ghostpop.

  De casinovertegenwoordiger is al op de hoogte gebracht. Houden u op de hoogte.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  many thanks

  erg bedankt

 • Origineel English Vertaling Dutch

  ohio forgot yo mention that simply cos I ask for the  bonus and they refuse it point blank .......they disabled my chat....childish and spiteful really.anyway...tx again.

  Ohio vergat je dat te vermelden, simpelweg omdat ik om de bonus vraag en ze weigeren het ronduit .... ze hebben mijn chat uitgeschakeld ... kinderachtig en hatelijk eigenlijk. hoe dan ook ... nogmaals tx.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  well I changed browsers and got live chat Mark this time.... everything else went unchanged and the they refuse to budge  he did confirm his decision to toss a player away rather than accommodate some very insignificant issues  and overlooksble  irrelevancies . here's a chat script

  Chat Transcript with marc harris harris (marcymarc)
  Chat started on 13 Sep 2020, 04:03 PM (GMT+0)
  (04:03:49) *** marc harris harris (marcymarc) joined the chat ***
  (04:03:49) marc harris harris (marcymarc): hello I'm respectfully and polite asking again if I can get mission reload for my last deposit on sat morning 12.14 euros pls
  (04:03:54) *** Mark joined the chat ***
  (04:04:00) Mark: Hello!
  (04:04:20) marc harris harris (marcymarc): hello
  (04:05:06) Mark: Few minutes, please.
  (04:05:15) marc harris harris (marcymarc): sure np
  (04:07:51) Mark: Mission reload bonus can be claimed only for a deposit on weekends, your deposit was 11 September (Friday). September 12 and 13 $10 (10€/700₽/60¥/₴300) SEPTEMBER2 https://www.redstarcasino.eu/promotions/reload
  (04:09:27) marc harris harris (marcymarc): it was midnight and was part midnight on my end but I see u staying with that story not will ing to over look 52 seconds difference am I correct
  (04:09:53) marc harris harris (marcymarc): so less than a minute you causing much grief for me me for nonreason
  (04:10:14) marc harris harris (marcymarc): and I will lose all future deposits just confirm that s what I want
  (04:10:37) marc harris harris (marcymarc): instead of giving a bonus ubtatjer loseca lpayer am I correct
  (04:10:50) marc harris harris (marcymarc): please confirm this as you are doing it
  (04:11:39) marc harris harris (marcymarc): very small time difference I make a big problem...so just want it confirmed from unthats what I would like
  (04:18:42) marc harris harris (marcymarc): so confirming that all this fuss and bad business relatipns was for 12 euros bonus and 51 seconds time difference....you can confirm all is correct by saying yes.thank you
  (04:32:34) marc harris harris (marcymarc): please confirm you decisions above by just saying yes then I will go.pkease if you would.thank you
  (04:41:41) *** marc harris harris (marcymarc) left

  nou, ik veranderde van browser en kreeg deze keer livechat Mark.... al het andere bleef ongewijzigd en ze weigerden toe te geven. Hij bevestigde zijn beslissing om een speler weg te gooien in plaats van enkele zeer onbeduidende problemen en over het hoofd geziene irrelevanties op te lossen. hier is een chatscript

  Chattranscriptie met Marc Harris Harris (Marcymarc)
  Chat gestart op 13 september 2020, 16:03 uur (GMT+0)
  (04:03:49) *** Marc Harris Harris (Marcymarc) is lid geworden van de chat ***
  (04:03:49) marc harris harris (marcymarc): hallo, ik ben respectvol en beleefd en vraag opnieuw of ik de missie kan herladen voor mijn laatste storting op zaterdagochtend 12,14 euro pls
  (04:03:54) *** Mark is lid geworden van de chat ***
  (04:04:00) Mark: Hallo!
  (04:04:20) Marc Harris Harris (Marcymarc): Hallo
  (04:05:06) Mark: Een paar minuten, alstublieft.
  (04:05:15) marc harris harris (marcymarc): zeker np
  (04:07:51) Mark: De missieherlaadbonus kan alleen in het weekend worden geclaimd voor een storting. Je storting was op 11 september (vrijdag). 12 en 13 september $10 (10€/700₽/60¥/₴300) SEPTEMBER2 https://www.redstarcasino.eu/promotions/reload
  (04:09:27) Marc Harris Harris (Marcymarc): het was middernacht en het was deels middernacht aan mijn kant, maar ik zie dat je bij dat verhaal blijft en niet bereid bent om het verschil van 52 seconden over het hoofd te zien, heb ik gelijk
  (04:09:53) Marc Harris Harris (Marcymarc): dus minder dan een minuut, je veroorzaakt veel verdriet voor mij omdat ik geen reden heb
  (04:10:14) marc harris harris (marcymarc): en ik zal alle toekomstige stortingen verliezen, bevestig gewoon dat dit is wat ik wil
  (04:10:37) marc harris harris (marcymarc): in plaats van een bonus te geven, heb ik gelijk
  (04:10:50) marc harris harris (marcymarc): bevestig dit alstublieft terwijl u het doet
  (04:11:39) marc harris harris (marcymarc): heel klein tijdsverschil ik maak een groot probleem...dus ik wil gewoon dat het bevestigd wordt door niet dat is wat ik zou willen
  (04:18:42) marc harris harris (marcymarc): dus bevestigend dat al deze ophef en slechte zakenrelaties een bonus van 12 euro en 51 seconden tijdsverschil waren... je kunt bevestigen dat alles correct is door ja te zeggen. dank je
  (04:32:34) marc harris harris (marcymarc): bevestig alstublieft uw bovenstaande beslissingen door gewoon ja te zeggen, dan zal ik gaan. Pkease als u dat wilt. Dank u
  (04:41:41) *** Marc Harris Harris (Marcymarc) is vertrokken

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I tried once more .......moronic...no other word for it.Im filled with regret I ever shared a single hard earned penny with this bunch...I'll regret it as long as I live or till they bankrupt..whichever comes first...what a sad state of online industry...

  Chat started on 13 Sep 2020, 07:32 PM (GMT+0)
  (07:32:11) *** marc harris harris (marcymarc) joined the chat ***
  (07:32:11) marc harris harris (marcymarc): I'd like to try request again the mission reload please for my last deposit this weekend.
  (07:32:15) *** Mark joined the chat ***
  (07:32:26) Mark: Hello!
  (07:32:34) marc harris harris (marcymarc): hello mark
  (07:33:41) Mark: You should deposit up to 50$ then write to us https://www.redstarcasino.eu/promotions/reload Deposit money and receive 100% bonus up to $50 (€50/4000₽/₴1500/¥350) every Saturday or Sunday
  (07:34:24) marc harris harris (marcymarc): yes I e done almost 100 times just this weekend alone nearly 100 times
  (07:34:33) marc harris harris (marcymarc): I still have o bonus
  (07:34:56) marc harris harris (marcymarc): and I've lost many deposit the summer weekend this time number 99
  (07:35:09) marc harris harris (marcymarc): hoping it'll get the bonus this time
  (07:35:18) Mark: Mission reload bonus can be claimed only for a deposit on weekends, your deposit was 11 September (Friday). September 12 and 13 $10 (10€/700₽/60¥/₴300) SEPTEMBER2 https://www.redstarcasino.eu/promotions/reload
  (07:35:24) marc harris harris (marcymarc): exhausted from begging
  (07:35:39) marc harris harris (marcymarc): lol
  (07:36:58) marc harris harris (marcymarc): I just had to get more confirmation ...ok you going to lose s player because of this areu happy with that decision because 51 seconds is all life and death you can't overlook 51 seconds..confirm u happy to lthrow me away rather than give a bonus...just confirm u happy
  (07:37:29) marc harris harris (marcymarc): all for aw euros
  (07:37:55) marc harris harris (marcymarc): h happy to Dave we euros and lose thousands in its place u happy to decide that
  (07:40:13) *** marc harris harris (marcymarc)

  Ik heb het nog een keer geprobeerd... idioot... geen ander woord voor. Ik ben vervuld van spijt dat ik ooit een zuurverdiende cent met dit stel heb gedeeld... Ik zal er spijt van krijgen zolang ik leef of tot ze failliet gaan... wat het eerst komt... wat een trieste toestand in de online-industrie...

  Chat gestart op 13 september 2020, 19:32 (GMT+0)
  (07:32:11) *** Marc Harris Harris (Marcymarc) is lid geworden van de chat ***
  (07:32:11) marc harris harris (marcymarc): Ik wil graag proberen de missie opnieuw te laden, alstublieft voor mijn laatste storting dit weekend.
  (07:32:15) *** Mark is lid geworden van de chat ***
  (07:32:26) Mark: Hallo!
  (07:32:34) Marc Harris Harris (Marcymarc): Hallo Mark
  (07:33:41) Mark: Je moet tot 50$ storten en dan naar ons schrijven https://www.redstarcasino.eu/promotions/reload Stort geld en ontvang 100% bonus tot $50 (€50/4000₽/ ₴1500/¥350) elke zaterdag of zondag
  (07:34:24) marc harris harris (marcymarc): ja ik heb dit weekend alleen bijna 100 keer bijna 100 keer gedaan
  (07:34:33) marc harris harris (marcymarc): Ik heb nog steeds een bonus
  (07:34:56) marc harris harris (marcymarc): en ik heb dit keer veel aanbetalingen verloren dit zomerweekend nummer 99
  (07:35:09) marc harris harris (marcymarc): in de hoop dat het deze keer de bonus krijgt
  (07:35:18) Mark: De missieherlaadbonus kan alleen in het weekend worden geclaimd voor een storting. Je storting was op 11 september (vrijdag). 12 en 13 september $10 (10€/700₽/60¥/₴300) SEPTEMBER2 https://www.redstarcasino.eu/promotions/reload
  (07:35:24) marc harris harris (marcymarc): uitgeput van het bedelen
  (07:35:39) Marc Harris Harris (Marcymarc): lol
  (07:36:58) marc harris harris (marcymarc): Ik moest gewoon meer bevestiging krijgen ... oké, je gaat hierdoor een speler verliezen, je bent blij met die beslissing, want 51 seconden is alles wat je kunt van leven en dood ' Ik zie 51 seconden niet over het hoofd..bevestig dat je me graag weggooit in plaats van een bonus te geven...bevestig gewoon dat je blij bent
  (07:37:29) marc harris harris (marcymarc): alles voor alle euro's
  (07:37:55) marc harris harris (marcymarc): h blij met Dave, we euro's en verliezen duizenden in plaats daarvan, je bent blij om dat te beslissen
  (07:40:13) *** Marc Harris Harris (Marcymarc)

 • Origineel English Vertaling Dutch

  It's pretty much I n tune with the rest of the Redstar clan....I've heard nothing from Mins not even acknowledgement of receipt of the complaint.But I'm not surprised....my brother who lost two life savings at this casino in a month couldn't get any joy either.They pretty much stand together and divide the battlefield as if it's a war and they paranoid that it's us against them.. I mean it's all a very bitter pill to swallow.....All this hassle fuss and waste of time,insult, disrespect,offensiveness.....all this dirty laundry now publically displayed on a very prominent gaming forum is all because they  refuse to part with a 12 euro bonus with massive wagering ...unable to see the goodwill  that would have had lasting effects for years to come by just overlooking a 51 second time difference between an international bitcoin deposit and difference in time zones...the can't even bend that little bit but rather offend insult mock belittle and begrudge a long standing regular depositor and ensure he never deposits again....and happy to and proud of this decision....it blows my mind and this had happened at keadtv50 times in one year....if I was my brother and I list half a mile in one day and they did this to me after...well I guess we have learnt what primal us...but I'm just a moderate player regular but moderate....and manage are more than happy to have the at front line representing them and their casino....beyond me

  Het komt vrijwel overeen met de rest van de Redstar-clan. Ik heb niets van Mins gehoord, zelfs geen ontvangstbevestiging van de klacht. Maar ik ben niet verrast... mijn broer die twee spaargelden heeft verloren in dit casino kon ik binnen een maand ook geen vreugde vinden. Ze staan vrijwel samen en verdelen het slagveld alsof het oorlog is en ze zijn paranoïde dat het wij tegen hen zijn.. Ik bedoel, het is allemaal een heel bittere pil om te slikken.. ...Al dit gedoe en tijdverspilling, belediging, gebrek aan respect, belediging... al deze vuile was die nu publiekelijk wordt getoond op een zeer prominent gamingforum is allemaal omdat ze weigeren afstand te doen van een bonus van 12 euro met enorme inzetten ... niet in staat om de goede wil te zien die jarenlang blijvende gevolgen zou hebben gehad door alleen maar een tijdsverschil van 51 seconden over het hoofd te zien tussen een internationale bitcoin-storting en het verschil in tijdzones... het kan niet eens dat kleine beetje buigen, maar eerder beledigen beledigen bespotten kleineren en misgunnen een al lang bestaande vaste spaarder en ervoor zorgen dat hij nooit meer stort....en blij en trots op deze beslissing....het verbaast me en dit was bij keadtv50 keer gebeurd in een jaar... .als ik mijn broer was en ik noteerde een halve mijl op één dag en ze deden dit met mij daarna...nou, ik denk dat we hebben geleerd wat ons primair is...maar ik ben maar een gematigde speler, regelmatig maar gematigd.. ..en het management zijn meer dan blij dat de frontlinie hen en hun casino vertegenwoordigt... buiten mij

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hi ghostpop,

  Thanks for sending this over, but please just wait for the casino rep to get back to us. There is no pointing in contacting the support over and over again. 

  We'll let you know as soon as we hear back from them. 

  Hallo Ghostpop,

  Bedankt dat u dit heeft verzonden, maar wacht alstublieft tot de casinovertegenwoordiger contact met ons opneemt. Het heeft geen zin om steeds opnieuw contact op te nemen met de ondersteuning.

  We laten het u weten zodra we iets van hen horen.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  ok.thanks!

  OK bedankt!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hello!
  Player has deposited on Friday and promotion period is on Saturday and Sunday. No bonus should be credited in this case. Promotion page on the website. 

  Hallo!
  De speler heeft op vrijdag gestort en de promotieperiode is op zaterdag en zondag. In dit geval mag er geen bonus worden toegekend. Promotiepagina op de website.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Well clearly they very proud of themselves as you can see from the above answer.They have have absolutely no flexibility whatsoever.technically yes they classify it as Friday so I have to deposit again.but the attitude is disgusting because they have not taken into consideration that it was Bitcoin and times vary each transaction even though I thought t I had accommodated with some to spare...but also it was 51 seconds short of Saturday midnight 23:59 :09 seconds.thats after they posted it .Now what they haven't told you above is that they have just shut my account closed with no direct informing of it so they taken the money .,deny bonuses ,treat you like shit and the close your your account and tell you to f...off with a big smile and they don't care.I want people to see how these people behave and how for such a small amount of money like 12 euros and a tiny 51 second time difference cannot be overlooked ad a courtesy for a loyal player but rather a snack in the face and kick up the arse on your way out the door that's their choice there are 5 people just my friends they have done this to...there is absolutely no warrantable reason to close my account.yhey don't reply to email and have disabled my chat and now they think I can do nothing I'm going to ask  you Melissa to please arbitrate and step in here as this is deplorable treatment of human beings...I am a civilised respectful person I wouldn't dream if treating anyone this way let alone a client of my business wherefrom I make my bread and butter.im so offended insulted dnd  angry. .they should not be allowed to get away with this unpunished and people should stand up and take action against such a menace they bring the entire industry and all casinos into disrepute with such policy and authority loses credibility cos they do nothing. I personally don't allow anyonrle to to step on my dignity and walk away unjustified.Ibesoukf like to ask if you can sort this out as I'm completely cut off childishly and cowardesly from all comms.can u speak on my behalf.can u see my point at least.You should affiliate associate with such casinos not allow incompetent reps to play their trade on your forum....I'm disgusted I can't even think anymore.my account at redstart is MARCYMARC.pkease cud u do something.

  Ze zijn duidelijk erg trots op zichzelf, zoals je kunt zien aan het bovenstaande antwoord. Ze hebben absoluut geen enkele flexibiliteit. Technisch gezien classificeren ze het als vrijdag, dus ik moet opnieuw storten. Maar de houding is walgelijk omdat ze er geen rekening mee hebben gehouden dat het Bitcoin was en dat de tijden bij elke transactie variëren, ook al dacht ik dat ik er nog wat over had... maar het was ook 51 seconden korter dan zaterdag middernacht 23:59:09 seconden. Dat is nadat ze het hadden gepost. Nu wat ze Wat ik je hierboven niet heb verteld, is dat ze zojuist mijn account hebben gesloten zonder dat ik er direct van op de hoogte werd gesteld, dus namen ze het geld aan. Bonussen weigeren, je als stront behandelen en je account sluiten en je vertellen dat je moet stoppen met een grote glimlach en het kan ze niets schelen. Ik wil dat mensen zien hoe deze mensen zich gedragen en dat voor zo'n klein bedrag, zoals 12 euro en een klein tijdsverschil van 51 seconden, niet over het hoofd kan worden gezien als beleefdheid voor een loyale speler, maar liever een snack in je gezicht en een schop onder je kont als je de deur uitgaat dat is hun keuze er zijn 5 mensen alleen mijn vrienden tegen wie ze dit hebben gedaan... er is absoluut geen gerechtvaardigde reden om mijn account te sluiten. antwoord op e-mail en heb mijn chat uitgeschakeld en nu denken ze dat ik niets kan doen. Ik ga je Melissa vragen om alsjeblieft te arbitreren en hier tussen te komen, aangezien dit een betreurenswaardige behandeling van mensen is... Ik ben een beschaafd, respectvol persoon, dat zou ik doen Ik droom er niet van als ik iemand op deze manier behandel, laat staan een klant van mijn bedrijf waar ik mijn brood en boter van maak. Ik ben zo beledigd, beledigd en boos. Ze mogen hier niet ongestraft mee wegkomen en mensen moeten opstaan en actie ondernemen tegen zo'n dreiging die de hele industrie en alle casino's in diskrediet brengt met een dergelijk beleid en autoriteit verliest geloofwaardigheid omdat ze niets doen. Persoonlijk sta ik niet toe dat iemand op mijn waardigheid trapt en ongerechtvaardigd wegloopt. Ik zou graag willen vragen of je dit kunt oplossen, aangezien ik volledig kinderachtig en laf ben afgesloten van alle communicatie. Kun je namens mij spreken? U begrijpt tenminste wat ik bedoel. U moet aangesloten zijn bij dergelijke casino's en niet toestaan dat incompetente vertegenwoordigers hun handel op uw forum spelen... Ik walg ervan dat ik niet eens meer kan nadenken. Mijn account bij Redstart is MARCYMARC.pkease cud jij doet iets.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  I have not had reply requesting your assistance here.This industry of online casinos profess great things like fairgaming and customer orientated service and bonus programmes designed for player benefits.Redstar casino has non e of this and is lacking basic integrity.There should not be room for people like this to operate with impunity and take people's money.Now I break it down very simply.I have not broken any rules whatsoever.I am honest and l am abiding as well as respectful of others.I have broken no rules Alli did was request a bonus as advertised and as a result of unforseen international and bitcoin  differences was 51 seconds short on my deposit time and so asked for the smallest of flexibility.thats all i did.what I got was a denial for a bonus,the most disgusting treatment from human support agents at redstart a common practice and now and my account closed  for no reason at all simply because they refuse to communicate or give a  bonus.,no rules broken.I will accept the closure as long as every deposit ever made by me is refunded if not my account must be reopened with bonus .it's that simple and that fair.who the hell gives these people the right  to sit back tske deposits deny bonuses fail to communicate and then simply close your account when the feel like it for no reason.they have no right and far too little is done by anyone in this industry to stop this kind of behavior.LCB and others alike casinomeister askgambkers  all the top forums should disassociate from such scum and keep their respectable names.by affiliations with online rubbish like redstar you bring all your good earned reputation into disrepute by not standing up for what's right.Ive decided to take this issue everywhere and anywhere until someone is on board to close rubbish like these people down I don't care the costs as I would have lost it anyway playing.So once again  I'm requesting arbitration if you can please before I take it drastic...it chills my blood to know people like red star get to operate with impunity and unpunished for their deplorable behaviour and disgusting treatment of people.good people who don't deserve it especially after having all their money stolen .....simplified this what's transited...

  .I made a deposit,requested a bonus,as a result I cannot control bitcoin and International time difference which made my deposit 51 seconds early of Saturday and so they seemed it Friday,casino refused any flexibility to give me bonus including my long standing loyalty and deposit implications beyond my control,they refused and instead were sarcastic and rude completely unhelpful or even willing to try,they have no manners or business sense and treat players like the enemy,I respectfully reasked explaining all this they refused again not taking into consideration I've been there years and deposit regularly som etines daily..they still refused ...I was forced to seek help they still refuse and now they have disabled my live chat facility,refuse to answer any emails and I send and I send to management ,security and support but no one replies and lastly I've broken no rules and the have now closed my account without notification or explanation yet they presume to think they get to keep all my money.this is uncouth uncalled for unprofessional and downright offensive and rude not to mention bad mannered.

  my account at redstar is MARCYMARC

  I request your help at this point please.

  REGARDS

  MARCYMARC

  Ik heb nog geen antwoord gehad waarin ik om uw hulp vroeg. Deze industrie van online casino's belijdt geweldige dingen, zoals fairgaming en klantgerichte service en bonusprogramma's die zijn ontworpen voor spelersvoordelen. Redstar casino heeft dit allemaal niet en ontbeert basisintegriteit. Er zou geen ruimte moeten zijn dat dit soort mensen ongestraft kunnen opereren en het geld van mensen kunnen afpakken. Nu leg ik het heel eenvoudig uit. Ik heb helemaal geen regels overtreden. Ik ben eerlijk en respecteer anderen. Ik heb geen regels overtreden die Alli deed Ik vroeg om een bonus zoals geadverteerd en als resultaat van onvoorziene internationale en bitcoin-verschillen kwam ik 51 seconden te kort op mijn stortingstijd en vroeg daarom om de kleinste flexibiliteit. Dat is alles wat ik deed. Wat ik kreeg was een weigering voor een bonus, het meest Walgelijke behandeling door menselijke ondersteuningsagenten bij Redstart is een gangbare praktijk en nu en mijn account is zonder enige reden gesloten, simpelweg omdat ze weigeren te communiceren of een bonus te geven. Er zijn geen regels overtreden. Ik zal de sluiting accepteren zolang elke storting die ooit is gedaan door mij wordt terugbetaald, anders moet mijn account worden heropend met bonus. Zo simpel en zo eerlijk is het. Wie geeft deze mensen in vredesnaam het recht om achterover te leunen, tske-stortingen weigeren bonussen communiceren niet en sluiten dan gewoon je account wanneer ze daar zin in hebben zonder reden. Ze hebben het recht niet en er wordt door wie dan ook in deze branche veel te weinig gedaan om dit soort gedrag te stoppen. LCB en anderen, casinomeister askgambkers, alle topforums zouden zich moeten distantiëren van dergelijk uitschot en hun respectabele naam moeten behouden. online onzin zoals Redstar, je brengt al je goede verdiende reputatie in diskrediet door niet op te komen voor wat juist is. Ik heb besloten deze kwestie overal en overal ter sprake te brengen totdat iemand aan boord is om onzin zoals deze mensen te sluiten. Het kan me niet schelen wat de kosten zijn Ik zou het hoe dan ook verloren hebben met spelen. Dus nogmaals, ik verzoek om arbitrage als je kunt, voordat ik het drastisch ga doen... het doet mijn bloed rillen om te weten dat mensen als Red Star straffeloos en ongestraft kunnen opereren voor hun betreurenswaardige gedrag en walgelijke behandeling van mensen. goede mensen die het niet verdienen, vooral nadat al hun geld is gestolen.

  .Ik heb een storting gedaan, een bonus aangevraagd, als gevolg daarvan heb ik geen controle over bitcoin en het internationale tijdsverschil, waardoor mijn storting zaterdag 51 seconden te vroeg was en dus leek het vrijdag, het casino weigerde elke flexibiliteit om mij een bonus te geven, inclusief mijn langdurige loyaliteit en stortingsimplicaties buiten mijn controle, ze weigerden en in plaats daarvan waren ze sarcastisch en onbeleefd, volledig onbehulpzaam of zelfs bereid om het te proberen, ze hebben geen manieren of zakelijk inzicht en behandelen spelers als de vijand, ik heb respectvol opnieuw gevraagd dit alles uit te leggen, ze weigerden opnieuw en hielden er geen rekening mee Ik ben daar al jaren en stort dagelijks regelmatig een aantal e-mails..ze weigerden nog steeds...Ik werd gedwongen om hulp te zoeken, ze weigeren nog steeds en nu hebben ze mijn livechatfunctie uitgeschakeld, weigeren e-mails te beantwoorden en ik verzend en ik verzend aan management, beveiliging en ondersteuning, maar niemand antwoordt en ten slotte heb ik geen regels overtreden en hebben ze nu mijn account gesloten zonder kennisgeving of uitleg, maar ze veronderstellen te denken dat ze al mijn geld mogen houden. Dit is ongemanierd, ongepast voor onprofessioneel en ronduit aanstootgevend en onbeleefd en niet te vergeten slecht gemanierd.

  mijn account bij redstar is MARCYMARC

  Ik vraag op dit punt alstublieft uw hulp.

  GROETEN

  MARCYMARC

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hi ghostpop,

  If a promotion is on Saturday and Sunday every deposit before or after that does not count and the bonus can't be credited. We are sorry but there is nothing we can do in this case. We tried to help you but since you deposited on Friday you can't get the bonus. 

  Can you log into your account? Your deposit should be in your account. 

  Hallo Ghostpop,

  Als er een promotie is op zaterdag en zondag, telt elke storting ervoor of daarna niet mee en kan de bonus niet worden bijgeschreven. Het spijt ons, maar we kunnen in dit geval niets doen. We hebben geprobeerd je te helpen, maar omdat je vrijdag een storting hebt gedaan, kun je de bonus niet ontvangen.

  Kunt u inloggen op uw account? Uw storting zou op uw rekening moeten staan.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Fair enough I do understand the rules however being Bitcoin with each trans action being blockchained and differing in the time it takes to process a transaction fluctuating immensely from one transaction to the next and the fact that we are nit picking over just a few seconds difference and for a mere 12 bucks....I mean for me a s a player who deposits almost daily for months now to not be granted  the slightest of leniency or a fraction of flexibility to have these insignificant discrepancies overlooked because of mitigating factors beyond my control...is very upsetting and it feels like a kick in the face and for them to be more than happy to lose a player over such billshit is of the highest offensive standings possible ,it's a major insult and shows lack of appreciation and huge  disrespect...just so they can save 12 bucks can you not see how pathetic and retarded it looks ...it's like spiteful children having fun harming little animals that's what it looks like...I don't wanna give money and support like I do to  this lot  .there are others much more deserving ....but it's all my opinion it seems....I know in my 4 businesses which are highly people oriented I could never put any one remotely like this at the forefront of my business to represent me and my name.....I'd be a laughing stock and joke of note.....but I guess intelligence far outweighs any comprehension of moronic understanding.I would love to present Omni and Fly casino ,and the correspondence and service I've received from them with a hostess of impeccable stature .understanding and generosity untouchable yet perfectly professional in every word and subsequent action....all held together with grace respect and a level of achievement unbeatable in this industry until it's last day....to show what bonuses ,level of appreciation and flexibility that sometimes goes 360° to keep players Happy....she has....It would make any employee squirm with undetachable embarrassment and get the likes of these representative s...disbarred for life....but anyway they deem it a Friday so be it it's Friday but they have closed my account and remains closed along with all forms 0f communication i am still shut out.now having taken my money regularly for years and me breaking no rules....shutting my account without reason in itself is a display of the core fibre of these people...it's unecessary uncouth and and a slap in the face if I've ever had one.Ill have the account active again please without the bonus the can keep it.and if the wxnt to close my account for no reason then they should refund all deposits to date from registration and that will be fine too.but u can't have it both ways .il appreciate it if you could get that done and I will be past this issueand any other I may feel toward redstar... not another word will I mention of this or of them again.thank you for listening to my venting.appreciated

  Eerlijk genoeg begrijp ik de regels wel, maar omdat het Bitcoin is, waarbij elke transactie wordt geblockchaind en verschilt in de tijd die nodig is om een transactie te verwerken, die enorm fluctueert van de ene transactie naar de andere en het feit dat we slechts een paar seconden verschil uitkiezen en voor slechts 12 dollar... Ik bedoel voor mij als speler die al maanden bijna dagelijks stort om niet de minste clementie of een fractie van de flexibiliteit te krijgen om deze onbeduidende discrepanties over het hoofd te zien vanwege verzachtende factoren buiten mijn controle. .is erg verontrustend en het voelt als een trap in het gezicht en dat ze maar al te blij zijn om een speler te verliezen vanwege zulke billshit is van het hoogst mogelijke offensieve klassement, het is een grote belediging en getuigt van een gebrek aan waardering en een groot gebrek aan respect. gewoon zodat ze 12 dollar kunnen besparen, kun je niet zien hoe zielig en achterlijk het eruit ziet...het is net alsof hatelijke kinderen plezier hebben met het schaden van kleine dieren, zo lijkt het...Ik wil geen geld en steun geven zoals ik dat doe voor dit stel. Er zijn anderen die het veel meer verdienen... maar het is allemaal mijn mening, zo lijkt het... Ik weet dat ik in mijn vier bedrijven die zeer mensgericht zijn, nooit iemand als deze in de voorhoede van mijn bedrijf zou kunnen plaatsen zaken om mij en mijn naam te vertegenwoordigen... Ik zou een lachertje en een opmerkelijke grap zijn... maar ik denk dat intelligentie veel zwaarder weegt dan enig begrip van idioot begrip. Ik zou graag Omni and Fly casino willen presenteren, en de correspondentie en service die ik van hen heb ontvangen met een gastvrouw van onberispelijke gestalte. Onaantastbaar begrip en vrijgevigheid, maar toch perfect professioneel in elk woord en daaropvolgende actie... alles bij elkaar gehouden met gratie, respect en een niveau van prestatie dat onverslaanbaar is in deze branche tot het de laatste dag is... om te laten zien welke bonussen, waardering en flexibiliteit die soms 360° gaan om spelers tevreden te houden... dat heeft ze gedaan... Het zou elke werknemer doen kronkelen van onlosmakelijke schaamte en de likes krijgen van deze vertegenwoordigers... geschorst voor het leven... maar hoe dan ook beschouwen ze het als een vrijdag, dus het zij het, het is vrijdag, maar ze hebben mijn account gesloten en blijven gesloten, samen met alle vormen van communicatie, ik ben nog steeds buitengesloten. Nu ik heb genomen mijn geld jarenlang regelmatig en ik overtreed geen regels....mijn rekening sluiten zonder reden is op zichzelf een vertoon van de kern van deze mensen...het is onnodig ongemanierd en een klap in het gezicht als ik ooit heb gehad one.Ik zal de account weer actief hebben, alsjeblieft zonder de bonus, ze kunnen hem houden. En als ik mijn account zonder reden wil sluiten, dan moeten ze alle stortingen tot nu toe vanaf de registratie terugbetalen en dat is ook prima. Maar dat kan niet heb het op beide manieren. Ik waardeer het als je dat voor elkaar kunt krijgen en ik zal voorbij dit probleem zijn en alle andere die ik voel tegenover Redstar... geen ander woord zal ik hierover of over hen nog een keer zeggen. Bedankt voor het luisteren naar mijn ontluchting.gewaardeerd

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hi ghostpop,

  Have they refunded your last deposit if you didn't spend it? 

  Hallo Ghostpop,

  Hebben ze uw laatste storting terugbetaald als u deze niet heeft uitgegeven?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  no my account is still closed.

  I would like it open to play. but still shut down completely. no refunds.account username is MARCYMARC.

  nee mijn account is nog steeds gesloten.

  Ik wil hem graag open hebben om te spelen. maar toch volledig afgesloten. geen restitutie. gebruikersnaam van de account is MARCYMARC.

 • Origineel English Vertaling Dutch
  ghostpop wrote:

  no my account is still closed.

  I would like it open to play. but still shut down completely. no refunds.account username is MARCYMARC.

  We're going to check with the casino rep. 

  Ghostpop schreef:

  nee mijn account is nog steeds gesloten.

  Ik wil hem graag open hebben om te spelen. maar toch volledig afgesloten. geen restitutie. gebruikersnaam van de account is MARCYMARC.

  We gaan het navragen bij de casinovertegenwoordiger.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  my account MARCYMARC.. remains blocked/closed as do all my comms.no reply to numerous emails sent to all departments.complete ignorance from live chat.....they close my account after a few years depositing.no explanation no good reason and no willingness to even communicate about it.....now I ask you why? what does anybody gain from such abrasive pointless bad mannered childish backward thinking actions as these....just this week they've forgone a few hundred euros...that's one week...anyway point is...my account is still closed.

  mijn account MARCYMARC.. blijft geblokkeerd/gesloten, net als al mijn communicatie. geen antwoord op talloze e-mails die naar alle afdelingen zijn verzonden. volledige onwetendheid van de livechat... ze sluiten mijn account na een paar jaar storten. geen uitleg, geen goede reden en geen bereidheid om er zelfs maar over te communiceren... nu vraag ik je waarom? wat heeft iemand aan zulke schurende, zinloze, slechtgemanierde, kinderachtige, achterlijk denkende acties als deze... alleen deze week zijn ze een paar honderd euro kwijtgeraakt... dat is een week... hoe dan ook... mijn account staat nog steeds gesloten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hi ghostpop,

  We already notified the casino rep. Still haven't heard back from them. Let you know as soon as we find out why your account has been blocked. 

  Keep you posted. 

  Hallo Ghostpop,

  We hebben de casinovertegenwoordiger al op de hoogte gebracht. Heb nog steeds niets van ze gehoord. Laat het u weten zodra we weten waarom uw account is geblokkeerd.

  Houden u op de hoogte.

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

MelissaN
MelissaN Serbia 2 maanden geleden
60

Eternal Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 77 Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en de bonuscode invoeren....
Eternal Slots Casino Exclusieve bonus zonder storting

Sylvanas
Sylvanas Serbia 10 dagen geleden
85

Ben je klaar voor meer geldprijzen en het testen van online casino's? In juni hebben we een aantal opwindende kandidaten, zoals het VS-vriendelijke Decode Casino - zustersite van het gevestigde...
$ 500 LCB juni 2024 Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!

tough_nut
tough_nut 2 maanden geleden
2

Lion Slots Casino - Exclusieve bonus zonder storting Alleen nieuwe spelers - VS OK! Bedrag: $ 40 Hoe u de bonus kunt claimen: Nieuwe spelers moeten zich aanmelden via onze LINK en bij registratie de...
Lion Slots Exclusieve bonus zonder storting