Ondersteuning en klachtentopic van Red Star Casino

9,141
bekeken
125
antwoorden
Laatste post geleden 11 maanden geleden door Berks
Red Star Casino
 • Gestart door
 • Red Star Casino
 • Netherlands Casino Rep 9
 • laatste activiteit 1 jaar geleden

Lezers van dit topic lazen ook:

 • Hallo. Voordat we verder gaan en u mijn klacht om de totaal verkeerde reden afwijst, wil ik heel duidelijk maken dat DIT WERD GEWONNEN BIJ HET SPELEN MET EEN TOERNOOI- (GEVECHTS)PRIJS. Ik heb twee...

  Lees

  OPGELOST: CasinoJax

  17 1.07 K
  2 maanden geleden
 • Milyar.com Casino recensie Inschrijfbonus: 100% tot 4000₺ Inschrijfbonus - Live: 50% tot 2000₺ Aanbieding verloopt: Neem voor deze informatie contact op met de klantenservice. Alleen nieuwe...

  Lees

  Milyar.com Casinobonussen en promoties

  1 374
  2 maanden geleden
 • Hoe krijg ik chips voor mijn beoordeling en recensies

  Lees

  Geef het weg

  2 580
  2 maanden geleden

Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft of registreren om te posten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  thank you for the heads up. good luck 

  bedankt voor de heads-up. succes

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hello SvirepiyAndr,

  Could you please send us your Casino Username via private message so we can get in touch with Casino Representative about your concerns?

  Hallo SvirepiyAndr ,

  Kunt u ons uw Casino-gebruikersnaam via een privébericht sturen, zodat we contact kunnen opnemen met de Casino-vertegenwoordiger over uw zorgen?

 • Origineel English Vertaling Dutch
  Berks wrote

  Hello SvirepiyAndr,

  Could you please send us your Casino Username via private message so we can get in touch with Casino Representative about your concerns?

  Sent it to you via private message.

  Berks schreef

  Hallo SvirepiyAndr,

  Kunt u ons uw Casino-gebruikersnaam via een privébericht sturen, zodat we contact kunnen opnemen met de Casino-vertegenwoordiger over uw zorgen?

  Heb het je via een privébericht gestuurd.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hello SvirepiyAndr,

  Thanks for your credentials. We will ping Casino Representatives about your concern in order to help you. Please keep you posted.

  Hallo SvirepiyAndr ,

  Bedankt voor uw referenties. We zullen casinovertegenwoordigers pingen over uw zorgen om u te helpen. Houd u op de hoogte.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hello SvirepiyAndr,

  Casino Rep got back to us and told that you are blocked due to multi accounting and arbitrage betting. Such activity is prohibited by terms & conditions of their website.

  Unfortunately this decision is final, so we will mark this case as Resolved.

  Hope you will get a response from the Curacao Gaming as soon as possible.

  Hallo SvirepiyAndr ,

  Casino Rep nam contact met ons op en vertelde dat u bent geblokkeerd vanwege multi-accounting en arbitrageweddenschappen. Dergelijke activiteiten zijn verboden volgens de algemene voorwaarden van hun website.

  Helaas is deze beslissing definitief, dus we zullen deze zaak als opgelost markeren.

  Ik hoop dat je zo snel mogelijk een reactie krijgt van Curacao Gaming.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Dear Berks,

  Please reopen the case. Multiaccounting and arbitrage? This is total bosh! I never did anything of that! Once again $1400 confiscated of which $1000 is my deposit! How do I file a claim against them?

  Beste Berks,

  Heropen de zaak alstublieft. Multiaccounting en arbitrage? Dit is totale bosh! Ik heb daar nooit iets van gedaan! Opnieuw wordt $1400 geconfisqueerd, waarvan $1000 mijn storting is! Hoe kan ik een claim tegen hen indienen?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hope you will get a response from the Curacao Gaming as soon as possible.

  Hehe, that comment is sorely missing a winking smiley, as I am sure Berks knows: Don't hold your breath waiting for a response. Curacao license is pretty worthless, the gambling commissions generally don't care about the players, so the casino can basically do what they want. If LCB or similar sites can't help you, your money is lost.

  Ik hoop dat je zo snel mogelijk een reactie krijgt van Curacao Gaming.

  Hehe, bij die opmerking ontbreekt een knipogende smiley, zoals Berks ongetwijfeld weet: houd je adem niet in terwijl je wacht op een reactie. De Curaçaose licentie is behoorlijk waardeloos, de gokcommissies geven doorgaans niets om de spelers, dus het casino kan in principe doen wat ze willen. Als LCB of soortgelijke sites u niet kunnen helpen, is uw geld verloren.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hello SvirepiyAndr,

  We will try to reach out to them again and ask for a deeper clarification regarding this matter, but we can not be sure if this will be helpful. We will give our best to find out. 

  Hallo SvirepiyAndr ,

  We zullen proberen opnieuw contact met hen op te nemen en om een diepere opheldering over deze kwestie te vragen, maar we weten niet zeker of dit nuttig zal zijn. We zullen ons best doen om erachter te komen.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hello slipstvang,

  It's not what it seems, we really want to help all of you, but can not be sure if Curacao Gaming are up to date, and we are referring all the members to try to complain to them if Casino is unresponsive or have some unfair policy. With that being said, we can not make an impact on Curacao Gaming to speed up or even to resolve any of those cases because we are getting in touch only with Casinos directly regarding the complaints. 

  Hallo slipstvang ,

  Het is niet wat het lijkt, we willen jullie allemaal echt helpen, maar we weten niet zeker of Curacao Gaming up-to-date is, en we verwijzen alle leden door om te proberen een klacht bij hen in te dienen als Casino niet reageert of een oneerlijk beleid voert . Dat gezegd hebbende, kunnen we geen invloed uitoefenen op Curacao Gaming om deze gevallen te versnellen of zelfs maar op te lossen, omdat we alleen rechtstreeks contact opnemen met casino's over de klachten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hello SvirepiyAndr,

  We are still waiting for a response from Casino Rep regarding this matter, so we will send them a reminder email. Please keep you posted.

  Hallo SvirepiyAndr ,

  We wachten nog steeds op een reactie van Casino Rep over deze kwestie, dus we zullen hen een herinneringsmail sturen. Houd u op de hoogte.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  No updates at all. The company refuse to prove its claims. I am still waiting for a response from Gaming Curacao, since 12/12

  I am cooperating with the Cypriot authorities which try to solve the issue. Also, the police was informed, as confiscating my money is a felony

  Did you, by any chance, have any updates?

  If not, can you please remind casino's representative about my issue?

  In Redstar's website LCB, The Pogg and two master licence providers are mentioned as the ones needed to contact for help. I have contacted everyone of them and still nothing good happened, yet.

  Complaints

  Happy holidays everyone

  Helemaal geen updates. Het bedrijf weigert zijn beweringen te bewijzen. Ik wacht nog steeds op een reactie van Gaming Curacao, sinds 12/12

  Ik werk samen met de Cypriotische autoriteiten die het probleem proberen op te lossen. Ook werd de politie geïnformeerd, aangezien het in beslag nemen van mijn geld een misdrijf is

  Heb je toevallig nog updates gehad?

  Zo niet, kunt u de vertegenwoordiger van het casino dan alstublieft herinneren aan mijn probleem?

  Op de website van Redstar worden LCB, The Pogg en twee masterlicentieproviders genoemd als degenen die contact moeten opnemen voor hulp. Ik heb met iedereen contact opgenomen en er is nog steeds niets goeds gebeurd.

  Klachten

  Fijne feestdagen allemaal

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hello Thrassos Gavath,

  Unfortunately they don't want to take any measures regarding your case since you made the appeal  to Curacao Gaming license. Please let us know if there is any progress.

  Happy Holidays! 

  Hallo Thrassos Gavath ,

  Helaas willen zij geen maatregelen nemen met betrekking tot uw zaak, aangezien u een beroep heeft gedaan op de Curacao Gaming-licentie. Laat het ons weten als er vooruitgang is.

  Prettige Feestdagen!

 • Origineel English Vertaling Dutch

  By your experience, how much time is needed for the regulator to respond to my complaint?

  Hoeveel tijd heeft de toezichthouder volgens uw ervaring nodig om op mijn klacht te reageren?

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hello Thrassos Gavath,

  We need to inform you that we don't get that kind of updates. when you make a complaint it's all up to them, so we really can not know how long it could be. worried

  Hallo Thrassos Gavath ,

  We moeten u laten weten dat we dit soort updates niet ontvangen. wanneer u een klacht indient, is het allemaal aan hen, dus we kunnen echt niet weten hoe lang het kan duren. worried

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Tbh, they didn't intent to cooperate even before I chose to submit complaint to Curacao Gaming. you are aware of that. The regulator sent an email asking for extra attachments. I will keep you posted

   

  Happy new year

  Toegegeven, ze waren niet van plan om mee te werken, zelfs voordat ik ervoor koos een klacht in te dienen bij Curacao Gaming. jij bent je daarvan bewust. De toezichthouder stuurde een e-mail met het verzoek om extra bijlagen. ik zal je op de hoogte houden

  Gelukkig nieuwjaar

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hello Thrassos Gavath,

  Thanks for letting us know. Hope that New Year will bring you a lot of good and pleasant things including resolution of this case. Best of luck Thrassos.

  Hallo Thrassos Gavath ,

  Bedankt dat je het ons laat weten. Ik hoop dat het nieuwe jaar je veel goede en plezierige dingen zal brengen, inclusief de oplossing van deze zaak. Veel succes Thrasos.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  My complaint to Curasao was transferred to other guys - info@gcb.cw, who has kept silent ever since. I can provide my Skrill history,which will prove that I didn't use other gambling websites, thus proving that there was no arbitrary betting. I can also provide all documents and IPs proving that I am the only owner of my account and have only one account. But there isn't even a body regulating RedStar activity to make a complaint that will work. The fact that they have LCB's Seal of Approval is ridiculous. 

  Mijn klacht aan Curaçao werd overgedragen aan andere jongens - info@gcb.cw, die sindsdien zwijgen. Ik kan mijn Skrill-geschiedenis verstrekken, waaruit blijkt dat ik geen andere gokwebsites heb gebruikt, en daarmee bewijst dat er geen sprake was van willekeurige weddenschappen. Ik kan ook alle documenten en IP-adressen verstrekken waaruit blijkt dat ik de enige eigenaar van mijn account ben en slechts één account heb. Maar er is niet eens een orgaan dat de activiteit van RedStar reguleert om een klacht in te dienen die werkt. Het feit dat ze het keurmerk van LCB hebben, is belachelijk.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hello SvirepiyAndr

  We received a clear clarification from the Casino that they do not want to give us any information about your case because you have already filed an appeal for the Curacao license. Unfortunately, we cannot influence the official appeals for the Curacao license, and we do not know what their process is for responses.

  Hallo SvirepiyAndr

  We hebben een duidelijke verklaring van het Casino ontvangen dat ze ons geen informatie willen geven over uw zaak, omdat u al een beroep heeft ingediend voor de Curaçao-licentie. Helaas kunnen we geen invloed uitoefenen op de officiële aanvragen voor de Curaçaose licentie, en we weten niet wat hun reactieproces is.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hello again,

  Just an update for the members following this thread. I still have not received any response from CG, except the one on 29/12 asking for additional info which were immediately provided.

  The company refuses to respond to my several emails asking for a solution or an update. Also, an ADR service did not manage to find a solution cause Redtsar refused to respond. The company clearly attempts to steal my money. 

  I will do everything possible to not let them. My last step, if the regulator does not respond (one month has already passed) is to sue them in the courts of Cyprus.

  I would really appreciate if you try to contact them once more. I am desperate and i demand my rights!

   

  Thanks for all your help so far,

  Thrasos

  Welkom terug,

  Even een update voor de leden die dit draadje volgen. Ik heb nog steeds geen reactie ontvangen van CG, behalve die van 29/12 waarin om aanvullende informatie werd gevraagd, die onmiddellijk werd verstrekt.

  Het bedrijf weigert te reageren op mijn verschillende e-mails waarin om een oplossing of een update wordt gevraagd. Ook slaagde een ADR-dienst er niet in een oplossing te vinden, omdat Redtsar weigerde te reageren. Het bedrijf probeert duidelijk mijn geld te stelen.

  Ik zal er alles aan doen om ze niet toe te laten. Mijn laatste stap, als de toezichthouder niet reageert (er is al een maand verstreken), is om ze voor de rechtbanken van Cyprus te dagvaarden.

  Ik zou het zeer op prijs stellen als u nogmaals contact met hen opneemt. Ik ben wanhopig en ik eis mijn rechten op!

  Bedankt voor al je hulp tot nu toe,

  Thrasos

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hello Thrassos Gavath,

  Really sorry to hear this negative experience with this kind of issue. Sure, we will try to reach out to them again to inquire about this matter, and we hope that we will get some different answer than the last time. We will keep you informed.

  Hallo Thrassos Gavath ,

  Het spijt me echt om deze negatieve ervaring met dit soort problemen te horen. Natuurlijk zullen we proberen opnieuw contact met hen op te nemen om naar deze kwestie te informeren, en we hopen dat we een ander antwoord zullen krijgen dan de vorige keer. We houden u op de hoogte.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hello Berks,

   

  Any news about the case please?

   

  I tried to communicate with Redstar's security dept more than 5 times for the past 3 weeks and received no answer.

  The same applies to the Curacao regulator

   

  I would really appreciate your help

  Hallo Berks,

  Nog nieuws over de zaak alstublieft?

  Ik heb de afgelopen drie weken meer dan vijf keer geprobeerd te communiceren met de beveiligingsafdeling van Redstar, maar kreeg geen antwoord.

  Hetzelfde geldt voor de Curaçaose toezichthouder

  Ik zou uw hulp zeer op prijs stellen

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hello Thrassos Gavath

  Unfortunately we still haven't received a response on our latest question about this case. We will send them a reminder email in hopes that we can get any update on this matter. Hope dies last, but It looks like that they don't want to take this case since you opened a complaint with Curacao regulator. Let's see if they are going to answer on our latest reminder. Keep an eye on this thread.

  Hallo Thrassos Gavath

  Helaas hebben wij nog steeds geen reactie ontvangen op onze laatste vraag over deze zaak. We sturen ze een herinneringsmail in de hoop dat we een update over deze kwestie kunnen krijgen. Hope sterft als laatste, maar het lijkt erop dat ze deze zaak niet in behandeling willen nemen sinds u een klacht heeft ingediend bij de Curaçaose toezichthouder. Laten we eens kijken of ze zullen antwoorden op onze laatste herinnering. Houd dit draadje in de gaten.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hello Thrassos Gavath

  Casino Rep got back to us and said that this case has already taken by Curacao regulator so they don't want to help at all unfortunately.

  Knowing that we are forced to close this complaint due to Casino unwillingness to help.

  Hallo Thrassos Gavath

  Casino Rep nam contact met ons op en zei dat deze zaak al door de Curaçaose toezichthouder is behandeld, dus ze willen helaas helemaal niet helpen.

  Wetende dat we genoodzaakt zijn deze klacht te sluiten omdat Casino niet wil helpen.

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Quick Update guys! Got my money, kiss my a** RedStar <3

  Snelle update jongens! Ik heb mijn geld, kus mijn a** RedStar <3

 • Origineel English Vertaling Dutch

  Hello Thrassos Gavath

  We are so glad to hear that you got your money! thumbs_up

  Enjoy your winnings!

  Hallo Thrassos Gavath

  Wij zijn zo blij om te horen dat u uw geld heeft ontvangen! thumbs_up

  Geniet van je winst!

Feedback van Leden

Plaats jouw reactie.

lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur

Meest bekeken forum posts

tough_nut
tough_nut 2 maanden geleden
10

Coinbets777 - Exclusieve gratis fiches Alleen nieuwe spelers - VS OK! $ 25 $ 30 Gratis fiches Hoe de bonus te claimen: Spelers moeten zich aanmelden via onze LINK , naar Kassier gaan en de bonus...
Coinbets777 Exclusieve bonus zonder storting

František Kázmér
František Kázmér Slovakia 1 maand geleden
12

25$ freebet-code - BIGLEAGUE gewaardeerd op 14.5.2024
Betwhale.ag Casino Geen aanbetaling

Dzile
Dzile Serbia 11 dagen geleden
92

Welkom bij weer een echte maandelijkse geldwedstrijd! Het is heet in juli en het zal nog heter worden zodra we deze populaire weggeefactie starten, dus maak je klaar om een deel van de prijzenpot van...
LCB $500 juli Real Cash-wedstrijd: laten we casino's testen!